Vláda prispeje na nulový dom až 8000€

Akokoľvek sú pasívne a nulové domy aj dnes opradené predsudkami o finančne nedostupnom výstrelku pre bohatých, nie je to pravda. Ponuka úsporných domov je čím ďalej tým širšia. Obyvateľstvo tak objavuje, že tieto špeciálne stavby nemusia predstavovať obrovské investície.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude mať od mája vytvorené podmienky pre nový príspevok na novostavby rodinných domov vo výške 8000 eur. Táto podpora má motivovať občanov, aby svoje novostavby rodinných domov stavali s vlastnosťami budov s takmer nulovou potrebou energie. Táto úroveň výstavby bude po roku 2020 vyžadovaná pri každej novostavbe.

,,Verím, že príspevok vo výške 8000 eur dostatočne motivuje občanov, ktorí práve budujú rodinné domy, alebo to majú vpláne, aby použili materiály astavebné postupy, ktorých výsledkom bude rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Ušetria tak na energiách aprispejú kochrane životného prostredia – čo je našim cieľom vrámci Európskej únie,“ reagoval minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Žiadatelia o príspevok získajú po dokončení domu v prípade:

-ak je dom určený na bývanie

-celková podlahová plocha nie je väčšia ako 200 metrov štvorcových

– nachádza sa na území Slovenskej republiky

-bol skolaudovaný po 31.12.2014.

Zároveň musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie. To znamená, že dom má mať kvalitnú tepelnú izoláciu a využíva energiu z obnoviteľných zdrojov.

Nový príspevok neznamená navýšenie rozpočtu, na všetky dotačné tituly v rámci podprogramu „Výstavba a obnova bytového fondu“ boli vyčlenené finančné prostriedky už pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2019 vo výške 40 mil. eur.

Kontaktujte nás