CLT panely – krížom lepené drevo (Cross Laminated Timber)

CLT drevostavba | referencie woodhouse.sk

Čo sú to CLT panely?

CLT panely sa vyrábajú z PEFC certifikovaného smrekového dreva (smrek, borovica, jedľa) pochádzajúceho z lesov, kde je nariadené používanie pestovateľských procesov smerujúcich k dosiahnutiu trvalo udržateľného hospodárenia a zároveň usilujúcich sa o zlepšenie všetkých funkcií lesov v prospech životného prostredia človeka.

Drevo ako stavebný materiál je pre človeka najpriaznivejšia surovina. Jeho využitie v stavbách je vynikajúce aj preto, že drevo absorbuje zo vzduchu v priestoroch budovy vlhkosť a túto vlhkosť neskôr, keď je vzduch suchší, zasa odovzdáva. Drevo „funguje“ ako regulátor interiérovej vlhkosti, Drevo má tiež schopnosť absorbovať elektromagnetické žiarenie a tak nás ochrániť pred jeho škodlivými účinkami.

CLT panely sú stavebný materiál s najlepšími vlastnosťami pre moderné drevostavby, vyrobený z kolmo na seba lepených vrstiev masívneho dreva. Stavby z CLT sú ekologické, presné, rozmerovo stále, vzduchotesné a difúzne otvorené. Jednotlivé vrstvy sú vyrábané zlepením lamiel a tak zabezpečujú vysokú pevnosť a statickú únosnosť v oboch smeroch. Sú tvarovo stále a samotná konštrukcia je bez tepelných mostov. Drevo je v procese výroby najprv vysušené na 12 % vlhkosť, vytriedené, nastavené podľa dĺžky, ohobľované a potom zlepené do jednovrstvových dosiek.

V ďalšej fáze výroby sa jednovrstvové dosky tlakom lepia do 3, 5 alebo 7 vrstvového panelu. Každá vrstva je orientovaná kolmo na predchádzajúcu, čím sa získava štruktúrna tuhosť panelu v oboch smeroch – veľká pevnosť v ťahu a v tlaku. Panely určené na pohľadové, ale aj nepohľadové použitie sa ďalej obrúsia, čím sa získava jedinečný vzhľad panelu s priznanou štruktúrou dreva. V prípade nepohľadových panelov to umožní priamu montáž sadrokartónových dosiek na povrch panelu. Lepenie sa vykonáva ekologickými lepidlami bez formaldehydu, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

Z veľkoplošných doskových prvkov sa vytvárajú panely až 16 m dlhé a vysoké až 2,95 m s hrúbkou až do 400 mm. Počas výroby sú panely CLT rezané na mieru vrátane dverných a okenných otvorov pomocou najmodernejších smerovačov CNC (Computer Numerical Controlled), ktoré sú schopné robiť zložité rezy s vysokou presnosťou.

Jedná sa o inovatívny stavebný materiál. CLT panely poskytujú vďaka svojim vlastnostiam takmer neobmedzené možnosti v stavebníctve a architektúre. Dajú sa bez komplikácií kombinovať s inými stavebnými materiálmi. CLT sa nazýva „betónom budúcnosti“ a istom zmysle je to pravda. Poskytuje minimálne rovnakú pevnosť ako železobetón. 1 m3 betónu váži približne 2,7 tony, zatiaľ čo 1 m3 CLT váži 400 kg a má rovnaký odpor a to isté platí pre oceľ. Zvyčajne ľudia stavajú z betónu, ale ekologická stopa betónu je v porovnaní so stopu dreva obrovská. Na každý kubický meter betónu sa emituje do atmosféry jedna tona CO2. CLT obsahuje prirodzene uložený uhlík v dreve počas rastu stromov.

TEPLO

Vďaka svojej tepelnej kapacite a hmote môžu CLT panely v zimnom období dobre akumulovať teplo. V letnom období zasa vysoká tepelná kapacita bráni prehrievaniu miestností prestupom tepla cez konštrukciu steny či stropu do interiéru celej budovy. CLT systém vyžaduje menej dodatočného izolačného materiálu, pretože samotný panel tepelne izoluje. Možno ho však aj kombinovať so všetkými známymi zatepľovacími systémami.

Stavby s touto konštrukčnou skladbou spĺňajú požiadavky na energeticky vysoko úsporné stavby a preto sa stavby z CLT panelov čím ďalej tým viac tešia obľube. CLT je schválený a atestovaný stavebný výrobok a jeho výroba podlieha prísnym externým kontrolám. Tieto kontroly zaisťujú vysoko kvalitné a bezpečné stavanie s neuveriteľným estetickým výrazom rovnako v interiéri ako aj v exteriéri.

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Vďaka svojej tepelnej kapacite ƛ=0,11 W(m/K) CLT panely patria k menej vodivým materiálom, čo je prínosom hlavne v zimnom období. V porovnaní s ostatnými stavebnými materiálmi, nie je potrebná taká dôsledná ochrana pred chladom. CLT systém je hlavne konštrukčnou náhradou iných nosných materiálov. Stavby s touto konštrukčnou skladbou spĺňajú požiadavky na nízkoenergetické, pasívne a nulové stavby a preto sa stavby z CLT panelov čím ďalej, tým viac tešia obľube.

Porovnanie spotreby energie (GJ/m2) rôznych konštrukčných metód počas výroby:

OHEŇ, POŽIAR

Masívne drevo je odolnejšie voči požiaru, ako je všeobecne rozšírená informácia v povedomí ľudí. Drevená konštrukcia je dokonca staticky počas potrebnej doby na záchranu odolnejšia ako betónová alebo oceľová konštrukcia. CLT panely obsahujú približne 11 – 15 % vlhkosti. Aby sa drevo mohlo vznietiť, musí sa z neho voda najskôr odpariť. Následne sa tvorí zuhoľnatený povrch, ktorý potom chráni masívne vnútorné vrstvy panelu. Oheň k horeniu potrebuje kyslík a zuhoľnatený povrch bráni jeho prístupu, čím je horenie nedokonalé a dochádza do určitej teploty k samo hasiacemu efektu. Masívna konštrukcia CLT panelu v prípade požiaru síce zuhoľnatie, ale nezrúti sa ako oceľové a betónové konštrukcie. Drevo začína intenzívne horieť až nad 650 stupňov. Oheň v dreve postupuje rýchlosťou 0,7 – 0,8 milimetra za minútu. Požiarna odolnosť v rozsahu 60 minút u panelu v hrúbke 120 mm, čo umožní bezpečnú evakuáciu osôb a aj efektívny hasičský zásah.

Použitie CLT

Steny z CLT panelov

Dielce spĺňajú požiadavky statiky, tuhosti a stavebnej fyziky. Stenové panely sú vzduchotesné, ale zároveň dostatočne paropriepustné. Dokážu regulovať vlhkosť v miestnostiach a vytvárajú tak príjemnú vnútornú klímu.

Stenové panely sa vyrábajú v hrúbkach od 60 mm až do teoretických 400 mm. Pre bežný rodinný dom však stačia panely v hrúbke 80 mm, prípadne 100 mm na nosné steny a 60 mm na vnútorné priečky.

Stropy z CLT panelov

Stropné panely sú ľahké, samonosné, okamžite zaťažiteľné, rozmerovo presné. Montáž je rýchla a jednoduchá. Pohľadové stropné panely CLT navyše poskytujú vysoký komfort bývania. Na stropy a strechy sa často používajú panely do 140 mm hrúbky.

Strechy

CLT panely sú vhodné pre akýkoľvek tvar strechy. Hneď po montáži získate z vonkajšej strany nepremokavý, celistvý panel a na vnútornej strane hotovú, pohľadovú plochu. Strešné konštrukcie z CLT panelov spĺňajú požiadavky statiky, požiarnej a protihlukovej ochrany. V lete sa významne podieľajú na ochrane pred nepríjemným prehrievaním budovy.

Oblasti aplikácie CLT

 • rodinné domy a bytové domy
 • poschodové obytné budovy
 • priemyselné a halové budovy
 • kancelárske budovy, školy a škôlky

VÝHODY

 • Vysoká požiarna odolnosťchemická odolnosť, vysoké tepelnoizolačné vlastnosti
 • Ekologicky nezávadný a udržateľný stavebný materiál
 • Kombinovateľný s viacerými zatepľovacími systémami
 • Index zvukovej nepriezvučnosti Rw = 35 dB
 • Teplotno-technické vlastnosti sú charakterizované hodnotou U = 0,74 W/m2.K
 • Masívna konštrukcia – 99 % prírodného dreva – prirodzená klíma, zdravotná nezávadnosť
 • Pozitívna bilancia CO2 – ekologické a trvalo udržateľné technológie
 • Nižšia hmotnosť oproti betónu a tehlám, jednoduchšie detaily
 • Rýchla a jednoduchá montáž, nižšia prácnosť, jednoduchšie detaily
 • Kratšia doba montáže a výstavby v porovnaní s murovanou stavbou alebo klasickou stĺpikovou konštrukciou drevostavieb
 • Vzduchotesnosť
 • Difúzna otvorenosť (kvalitné vnútorné prostredie bez plesní)
 • Vysoká rozmerová presnosť CLT panelov vďaka CNC opracovaniu
 • Výborné statické vlastnosti
 • Jednoduché konštrukčné detaily, minimalizácia tepelných mostov
 • Konštrukcia odolná voči zemetraseniu
 • o 10 % viac obytnej plochy (vďaka vysokej statickej nosnosti a menšej hrúbke stien)
 • Stabilné fyzikálne vlastnosti
 • Materiál s výborným fázovým „teplotným“ posunom

Kontaktujte nás