Konštrukčný systém

Konštrukčný systém | woodhouse.sk

DIFÚZNE OTVORENÁ KONŠTRUKCIA

1 Sadrokartónová doska 12,5mm
2 Minerálna izolácia 60 mm
3 Sadrokartónová predstena 60 mm
4 Drevoštiepková OSB  15mm (prelepené spoje, bez formaldehydu)
5 Nosný konštrukčný systém KVH 140 mm
6 Minerálna izolácia 140mm
7 Drevovláknitá doska DHF 15mm
8 Minerálna doska 120 mm
9 Certifikované lepidlo so sieťkou pre difúzne otvorené konštrukcie 4mm
10 Certifikovaný systém omietok pre difúzne otvorené konštrukcie 3mm

 

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie: U= 0,14 W (m2K) Hrúbka steny= 366,5 mm

PASÍVNA KONŠTRUKCIA

1 Sadrokartónová doska 12,5mm
2 Minerálna izolácia 60 mm
3 Sadrokartónová predstena 60 mm
4 Drevoštiepková OSB  15mm (bez formaldehydu)
5 Minerálna izolácia 300mm
6 Krabicový nosník (alt. Steico Joist) 300mm
7 Fasádna drevovláknitá doska 80mm
8 Certifikované lepidlo so sieťkou pre difúzne otvorené konštrukcie 4mm
9 Certifikovaný systém omietok na difúzne otvorené konštrukcie 3mm

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie: U=0,085 W (m2K) Hrúbka steny= 474.5 mm

Konštrukčný systém | drevodomy od woodhouse.sk
Konštrukčný systém | drevodomy od woodhouse.sk

CLT PANEL

1 CLT panel 100mm
2 Minerálna vata 200 mm
3 Certifikované lepidlo so sieťkou pre difúzne otvorené konštrukcie 4mm      4 Certifikovaný systém omietok na difúzne otvorené konštrukcie 3mm

Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie: U= 0,15 W (m2K) Hrúbka steny= 297 mm