clt panel od woodhouse.sk

CLT panely - krížom lepené drevo (Cross Laminated Timber)

Panely CLT sú svojimi vlastnosťami predurčené ako konštrukčný stavebný systém moderných energeticky úsporných drevostavieb. Z veľkoplošných doskových prvkov sa vytvárajú panely až 16 m dlhé a vysoké až 2,95m, s hrúbkou až do 400 mm. 

Panely poskytujú takmer neobmedzené možnosti, čo sa týka koncepcie stavby. Použitie nachádzajú ako vnútorné aj vonkajšie steny, stropy a strechy rôznych typov stavieb od rodinných domov, výrobných hál až po viacpodlažné bytové stavby.

CLT panely sú charakteristické aj ďalšími výbornými vlastnosťami, ako je napríklad index zvukovej nepriezvučnosti Rw = 35 dB či požiarna odolnosť v rozsahu 60 minút u panelu v hrúbke 120 mm. Tepelnotechnické vlastnosti tohto panelu sú charakterizované hodnotou U = 0,74 W/(m2.K). Samotná konštrukcia panelu je difúzne otvorená a zároveň vzduchotesná., čo minimalizuje chyby tepených mostov a vzduchotesnosti stavieb. 

Stenové panely sa vyrábajú v hrúbkach od 60 mm až do teoretických 400 mm. Pre bežný rodinný dom však stačia panely v hrúbke 80 mm, prípadne 100 mm na nosné steny a 60 mm na vnútorné priečky. Na stropy a strechy sa často používajú CLT panely do 140 mm hrúbky. Hrúbka resp. požadovaná pevnosť použitého panelu závisí od statického výpočtu. Stavebné konštrukcie z panelov sú tvarovo stále a samotná konštrukcia, vďaka homogénnosti prvkov a premyslenému systému spájania prvkov, je bez tepelných mostov.

Lamely sú v procese výroby najprv vysušené na 12% vlhkosť, vytriedené, nastavené podľa dĺžky, ohobľované a potom vzájomne zlepené do jednovrstvových dosiek. V ďalšej fáze výroby sa jednovrstvové dosky tlakom zlepia do 3; 5; 7 vrstvového panelu. 

CLT panely určené na pohľadové, ale aj nepohľadové použitie sa ďalej obrúsia, čím sa získava jedinečný vzhľad panelu s priznanou štruktúrou dreva; v prípade nepohľadových panelov to umožní priamu montáž sadrokartónových dosiek na povrch panelu. Lepenie sa vykonáva ekologickými lepidlami bez obsahu formaldehydu, šetrnými k životnému prostrediu. Kolmá orientácia jednotlivých vrstiev zaručuje vysokú statickú a tvarovú stabilitu základných  panelov. 

V princípe sa vytvára plno-stenný konštrukčný prvok, ktorý sa následne spracováva presne podľa projektovej dokumentácie. Vyrežú sa otvory pre okná, dverné otvory, a v prípade požiadavky vyfrézujú sa rozvody a otvory pre elektriku, vodu, atď. V prípade technickej požiadavky sa môžu jednotlivé stenové diely spájať aj na stavbe. Je to síce prácnejšie, ale niekedy sa tomu nedá vyhnúť s ohľadom na dostupnosť žeriavu a zložitosť stavby.

CLT drevostavba - referencie woodhouse.sk

CLT panely a obavy z požiaru

CLT panely obsahujú približne 12 % vlhkosti. Aby sa drevo mohlo vznietiť, musí sa z neho voda najskôr vypariť a následne sa tvoriaci zuhoľnatený povrch potom chráni masívne vnútorné vrstvy panelu. Oheň k horeniu potrebuje kyslík a zuhoľnatený povrch bráni jeho prístupu, čím je horenie nedokonalé a dochádza k samo hasiacemu efektu. Masívna konštrukcia CLT panelu v prípade požiaru síce zuhoľnatie, ale nezrúti sa ako oceľové a betónové konštrukcie. V budovách horia pri požiari predovšetkým plastové materiály a nábytok, a tak overená požiarna bezpečnosť 60 minút umožní bezpečnú evakuáciu osôb a aj efektívny hasičský zásah.

Teplo

Vďaka svojej tepelnej kapacite a hmote môžu CLT panely v zimnom období dobre akumulovať teplo. V letnom období zasa vysoká tepelná kapacita bráni prehrievaniu miestností prestupom tepla cez konštrukciu steny či stropu do interiéru celej budovy. CLT systém vyžaduje menej dodatočného izolačného materiálu, pretože samotný panel tepelne izoluje. Možno ho však aj kombinovať so všetkými známymi zatepľovacími systémami.

Stavby s touto konštrukčnou skladbou spĺňajú požiadavky na energeticky vysoko úsporné stavby, a preto sa stavby z CLT panelov čím ďalej tým viac tešia obľube. CLT je schválený a atestovaný stavebný výrobok a jeho výroba podlieha prísnym externým kontrolám. Tieto kontroly zaisťujú vysoko kvalitné a bezpečné stavanie s neuveriteľným estetickým výrazom rovnako v interiéri ako aj v exteriéri.

Mali by ste záujem o stavbu z CLT panelov?

Kontaktujte nás