Vlastnosti konštrukcie

Pasívne a nízkoenergetické domy - vlastnosti konštrukcie | woodhouse.sk

Difúzne otvorená stavba

Základným znakom difúzne otvorenej konštrukcie je použitie takej skladby steny, kde nie je použitá parozábrana, ktorá by bránila prechodu vodnej pary z interiéru do exteriéru. 

To znamená, že konštrukcia umožňuje prechod určitého množstva vodnej pary, bez toho, aby v konštrukcii kondenzovala. Ďalšou výhodnou vlastnosťou difúzne otvorenej konštrukcie je schopnosť regenerácie materiálov aj pri nadmernom zavlhnutí. Z tohto hľadiska prípadné poruchy neovplyvňujú samotnú konštrukciu ani statiku danej stavby. 

V skladbe je umiestnený materiál s najvyšším difúznym odporom, čo najbližšie k interiérovému povrchu. Takýto materiál má obmedzenú paro priepustnosť, avšak nie je úplne difúzne uzavretý, tým pádom konštrukcia nepopiera fyzikálne zákony.

Naopak „dýcha“, čo prispieva k lepšej vnútornej klíme a v interiéri sa nehromadí toľko vlhkosti, aby sa Vám rosili okná, tak ako v prípade difúzne uzavretej konštrukcii 

Difúzne uzavretá stavba

Difúznu uzavretú konštrukciu tvorí drevená nosná konštrukcia, ktorú z vnútornej strany uzatvára parozábrana. Parozábrana zabráni prechodu vlhkosti do konštrukcie a vytvorí vzduchotesný priestor, ktorý zabráni úniku tepla a chráni konštrukciu pred poškodením. 

Nevyhnutné pri tomto konštrukčnom systéme je vetranie, a to formou vetrania cez okná alebo pomocou rekuperácie (systému riadeného vetrania). Dôležité je, aby bol uzavretý konštrukčný systém urobený precízne, a tým vlhkosť nenarušila konštrukčný systém. 

Táto alternatíva je cenovo dostupnejšia nakoľko materiál použitý pri uzavretom konštrukčnom systéme je lacnejší ako pri difúzne otvorenom systéme.

Pasívne a nízkoenergetické domy - vlastnosti konštrukcie | woodhouse.sk