Penové sklo

Vedeli ste, že penové sklo je skvelý izolačný materiál, ktorý vyniká hneď niekoľkými prednosťami? Pri výrobe penového skla je možné využiť ako vstupné suroviny recyklované sklo a vďaka tomu možno penové sklo zaradiť medzi ekologický čistý materiál, ktorý je navyše možné ďalej použiť a recyklovať.

Sklopenový granulát je najideálnejším základom pre nízkoenergetické a pasívne drevostavby a dôležitým prvkom pre znižovanie nákladov na energie.

Čo je to penové sklo?

Penové sklo je izolačný materiál, ktorý je vyrobený z bežných surovín používaných v sklárskej výrobe, alebo z recyklovaného skla. Tzv. penosklo je tvorené milióny hermeticky uzavretých sklenených buniek s veľkosťou 10 až 90 mikrometrov, vďaka ktorým má izolácia z penového skla veľa čo ponúknuť. Ako izolačný materiál sa penové sklo dodáva buď v doskách, alebo ako štrk.

Tepelnoizolačné vlastnosti penového skla

Penové sklo ako izolačný materiál má vďaka uzatvoreným skleneným dutinám veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Hodnota súčiniteľa prestupu tepla sa pohybuje okolo 0,038 až 0,06 W / m *K v závislosti od typu. Hodnoty sú teda porovnateľné s bežnými tepelne izolačnými materiálmi, ale v porovnaní s ďalšími pridanými vlastnosťami je penové sklo na špičke izolačných materiálov.

Ako funguje základová doska položená na penovom skle

V prípade klasickej dosky je polystyrénom zateplená vnútorná časť stavby, samotná platňa však neustále premŕza. Eliminovať tepelné mosty medzi doskou a obvodovým murivom je ťažké. Ak však na spodnú a obvodovú izoláciu použijeme penové sklo, vznikne homogénna vonkajšia izolácia a navyše odpadne konštrukčne a technicky náročná stavba základových pásov, čo šetrí čas i peniaze.

Pretože základová doska na penovom skle je izolovaná z vonkajšej strany a nie z vnútornej, kedy je potrebné na klasickú základovú dosku položiť ešte polystyrén a betónovú mazaninu, získame tak aj bezbariérový prístup do domu. Penové sklo pod doskou funguje zároveň ako drenáž a zabraňuje vzlínaniu vody do základovej dosky. Výhodou je tiež to, že neprenáša pnutia spodnej stavby do hornej stavby. Dilatačné trhliny sú tak minulosťou.

Doska na penovom skle funguje pre dom aj ako akumulátor tepla – cez deň teplo absorbuje a v noci pri nižších teplotách uvoľňuje do vnútorných priestorov. Takto riešené založenie objektu je z hľadiska energetických úspor veľmi efektívna

Penové sklo je nehorľavý materiál

Obrovskou prednosťou penového skla je práve sklo, ktoré nehorí. Penové sklo je  zaradený do triedy A1 nehorľavých materiálov. Penové sklo nevytvára požiarne riziko a v prípade požiaru sa nešíria plamene.

Vodotesnosť a parotesnosť penového skla

Penové sklo je úplne neprievzdušné a dokonale parotesné v oboch smeroch. Na to treba myslieť pri návrhu konštrukcie, ktorej súčasťou bude práve penové sklo. Ako veľkú výhodu môže táto vlastnosť predstavovať pri aplikácii v spodnej stavbe ako izolácia proti radónu.

Penové sklo je veľmi ťažko stlačiteľ

Penové sklo je veľmi ťažko stlačiteľné, pretože medzi tepelne izolačnými materiálmi má najvyššiu pevnosť v tlaku. Tá sa pohybuje od 0,5 až po 1,6 Mpa i viac.

Tvarová stálosť penového skla

Nízky súčiniteľ tepelnej rozťažnosti zaisťuje tvarovú stálosť podobne ako betón. Sklo zároveň nie je schopné prijímať vodu, takže nemení svoje vlastnosti ani rozmery vplyvom zmeny vlhkosti. Nie je možné ho ohnúť, čo nie vždy môže predstavovať výhodu.

Penové sklo je biologicky aj chemicky odolné

Podobne ako sa v chemickom laboratóriu pracuje so sklenenými nádobami, tak i penové sklo odoláva pôsobením chemických látok. Úplne anorganické sklo zaisťuje odolnosť proti rozpúšťadlám, kyselinám a ďalším chemicky agresívnym látkam. Nemusíte sa báť ani škodcov a hniloby.

Vysoká životnosť a 100% recyklovateľnosť

Mimoriadne dlhá životnosť možno prirovnať k životnosti celej budovy. V prípade odstránenia konštrukcie je možné penové sklo ďalej recyklovať alebo ho použiť ako ekologický zásypový materiál.

Ako sa penové sklo vyrába?

Vstupná surovina je až z 60% recyklovanej sklo, ďalej možno použiť aj piesok a ďalšie dostupné materiály používané na výrobu bežného skla. Táto vstupná surovina sa roztaví pri teplote okolo 1250 ° C a vyteká v podobe dutej trubice.

Po vychladení je táto dutá trubica zomletá s prímesou uhlíkového prášku. Prachová zmes sa uloží do oceľových foriem a prechádza peniaca pecou s teplotou cca 850 ° C. Tým vznikne izolačný blok zložený z uzavretých sklenených buniek. Tieto napenené bloky ďalej prechádza chladiacou pecou, kde dochádza k ich kontrolovanému chladeniu.

Kontaktujte nás